Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
Baten en lasten College van Kerkrentmeesters Baten en lasten College van Kerkrentmeesters

       
       
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €        22.496  €       25.794  €       28.379
 Bijdragen gemeenteleden  €        34.850  €       34.404  €       35.801
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €         3.889  €         3.888  €       21.338
Totaal baten  €        61.235  €       64.086  €       85.518
       
lasten      
       
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €        39.500  €       35.526  €       25.535
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €         1.000  €         2.383  €            702
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €         3.250  €         3.582  €         3.684
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €              9.628  €           13.590  €           14.265
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €         7.500  €         6.393  €         7.783
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         4.450  €         4.782  €         4.972
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                -  €                -  €                -
Totaal lasten  €        65.328  €       66.256  €       56.941
       
Resultaat (baten - lasten)  €         4.093-  €         2.170-  €       28.577
       
       
       
       
       

terug
 
 
 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.