Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
Baten en lasten Diaconie Baten en lasten Diaconie
       
  begroting rekening rekening
  2019 2018 2017
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen  €          3.000,00  €        4.624,30  €        8.410,67
Bijdragen gemeenteleden  €          2.500,00  €        3.095,57  €        2.346,21
       
Totaal baten  €          5.500,00  €        7.719,87  €      10.756,88
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €          7.100,00  €        8.478,36  €      10.902,21
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                         -  €                       -  €                       -
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €          1.400,00  €        1.845,16  €        1.788,30
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €              800,00  €            830,76  €            630,90
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €                         -  €                       -  €                       -
Salarissen (koster, organist e.d.)  €                         -  €                       -  €                       -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €              650,00  €            803,89  €        1.726,37
       
Totaal lasten  €          9.950,00  €      11.958,17  €      15.047,78
       
Resultaal (baten - lasten)  €        -4.450,00  €       -4.238,30  €       -4.290,90
versie 1-1-2019      
terug
 
 
 
 
Brieven ds. Bart Vijfvinkel

Om bij te dragen aan de onderlinge verbondenheid en om contact met de gemeente te onderhouden schrijft de predikant van onze gemeente, ds. Bart Vijfvinkel, in deze periode twee-/driewekelijks brieven aan de gemeente.
U kunt ze op onze website lezen door hieronder de betreffende brief aan te klikken.

Brief 3 april 2020
Brief 1 april 2020
Brief 30 maart 2020
Brief 27 maart 2020
Brief 25 maart 2020
Brief  22 maart 2020
Brief  19 maart 2020
Brief  17 maart 2020

Als u de brieven ook per e-mail wilt ontvangen kunt u een mailtje sturen aan de scriba van onze gemeente Willem van der Berg: 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.