Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
ANBI gegevens ANBI gegevens
         
         
Protestantse gemeente te Wormer        
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020      
         
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie      
  Begroting Rekening Rekening
  2021 2020 2019  
Opbrengsten en Baten        
Opbrengsten onroerende zaken 15,496 14,417 17,806  
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 3,500 6,788 11,232  
Bijdragen van leden en anderen 27,580 36,708 33,765  
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 5,737 3,888 3,889  
Totaal baten A 52,313 61,801 66,692  
         
Uitgaven en Kosten        
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 30,637 20,504 18,800  
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en        
inventarissen 1,500 765 734  
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 160 1,096 514  
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 52,700 49,249 48,815  
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1,950 968 1,611  
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3,500 2,673 3,428  
Salarissen en vergoedingen 4,200 2,745 4,016  
Kosten beheer, administratie en archief 2,500 2,526 3,801  
Rentelasten/bankkosten 900 448 766  
Totaal lasten A 98,047 80,974 82,485  
         
Operationeel resultaat (A) -45,734 -19,173 -15,793  
         
Incidentele baten en lasten        
Incidentele baten - 496,336 25,163  
Incidentele lasten - -252 -466  
Incidentele baten en lasten (B) - 496,084 24,697  
         
Resultaat verslagjaar (A+B) -45,734 476,911 8,904  
         
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekkingen bestemmingsreserves 10,000 8,106 -25,163  
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -  
Toevoegingen bestemmingsreserves - -499,443 -373  
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 10,000 -491,337 -25,536  
         
Resultaat naar Algemene reserve (D) -35,734 -14,426 -16,632  
         
Versie 21-06-2021 15:56        
terug
 
 
 
 
Gebruikersplan Nieuwe Kerk

Gebruikersplan

 
 
Brieven ds. Bart Vijfvinkel

Om bij te dragen aan de onderlinge verbondenheid en om contact met de gemeente te onderhouden schrijft de predikant van onze gemeente, ds. Bart Vijfvinkel, in deze periode van corona brieven aan de gemeente.
De laatste zeven brieven kunt u op onze website lezen door hieronder de betreffende brief aan te klikken.

Uit de coronabrieven (1)
Brief 21 april 2021
Brief 30 maart 2021
Brief 11 maart 2021
Brief 25 februari 2021
Brief 3 februari 2021
Brief 28 januari 2021


 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.