Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
anbi 2022 anbi 2022
 
Protestantse gemeente te Wormer-Jisp
  College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
  Begroting Rekening Rekening
  2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 20.950 25.871 -
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 9.500 7.550 -
Bijdragen van leden en anderen 29.100 32.267 -
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 5.737 5.732 -
Totaal baten A 65.287 71.420 -
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 26.937 21.507 -
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
1.500 4.511 -
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. - 899 -
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 58.950 52.041 -
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.500 3.789 -
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 4.200 3.787 -
Salarissen en vergoedingen 4.200 2.740 -
Kosten beheer, administratie en archief 3.470 4.110 -
Rentelasten/bankkosten 600 1.563 -
Totaal lasten A 101.357 94.947 -
Operationeel resultaat (A) -36.070 -23.527 -
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 467.214 -
Incidentele lasten -1.500 -28.531 -
Incidentele baten en lasten (B) -1.500 438.683 -
Resultaat verslagjaar (A+B) -37.570 415.156 -
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 5.000 80.033 -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - -79.500 -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 5.000 533 -
Resultaat naar Algemene reserve (D) -32.570 415.689 -
Conceptversie 24-03-2023 15:22 1
terug
 
 
 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.