Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
Moderamen Moderamen

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerk en bestaat uit: voorzitter (mw. Gerda Bak, voorzitter@pknwormer.nl), scriba (vacant, scriba@pknwormer.nl), een ouderling en een diaken, en ds. B. Vijfvinkel
 
Pastoraat Pastoraat

De pastoraal ouderlingen verzorgen samen met pastoraal medewerkers het pastoraat in de gemeente. Zij geven op deze manier vorm aan het omzien naar elkaar.Ouderlingen zijn aanspreekpunten in de gemeente, wanneer gemeenteleden bijvoorbeeld een huisbezoek willen in bijzondere omstandigheden zoals bij rouw, ziekte, doop en huwelijk. De gesprekken die worden gevoerd zijn altijd vertrouwelijk. Mocht u in geval van nood een beroep op een predikant willen doen, dan kunt u dit aangeven bij uw ouderling. 

Pastoraal medewerkers komen met de ouderlingen twee maal per jaar bijeen om de gang van zaken rond pastoraat te bespreken

 
Ledenadministratie Ledenadministratie

Onze gemeente heeft een ledenadministratie. Voor het grootste deel is deze administratie nodig om (getalsmatige) informatie te verstrekken aan de regionale en landelijke kerkelijke organisaties. Deze administratie is heel belangrijk. Aan de hand van deze gegevens worden onder andere de verplichte afdrachten voor bijvoorbeeld de zending bepaald.

Als leden van de kerk verhuizen of gaan trouwen, als er een kind wordt geboren of er overlijdt iemand, dan worden al die berichten verwerkt in de ledenadministratie. Vroeger kreeg onze gemeente die gegevens door van het gemeentehuis, maar deze berichtgeving is gestopt. De kerkenraad doet een dringend beroep op alle leden van onze gemeente om alle veranderingen door te geven aan dhr. Rogier Stam.
Kerkelijk bureau: dhr. Rogier Stam, 0299-430207, ledenadministratie@pknwormer.nl
 

 
 
 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.