Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters beheert de materiële zaken van onze gemeente, waaronder de financiën en de gebouwen. Het bankrekeningnummer van onze gemeente is NL30RABO 0394.9353.06 t.n.v. Protestantse Gemeente Wormer.     

Tijdens de zondagse kerkdiensten zijn er twee collectes en een collecte aan de uitgang. U kunt natuurlijk contant geld in de collectezak doen, maar er is ook de mogelijkheid om met collectebonnen te betalen. U koopt dan vooraf een vel met collectebonnen en tijdens de kerkdienst scheurt u een bonnetje af, dat u in de collectezak kunt doen. Dit laatste heeft een aantal voordelen:

- U hoeft niet meer zondagochtend aan contant geld te denken
- U heeft belastingvoordeel door middel van het betalingsbewijs

Een vel met collectebonnen kost € 20,00 en bestaat uit 20 bonnen van € 1,00. U kunt de collectebonnen bestellen door € 20,00 (of een meervoud hiervan als u meer dan één vel wilt bestellen) over te maken op bankrekening NL71INGB 0001.4527.72, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wormer onder vermelding van ‘Collectebonnen’.
terug
 
 
 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.