Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
ANBI gegevens ANBI gegevens
Protestantse Gemeente Wormer
College van Diakenen - Jaarrekening 2020
 
       
       
Baten en Lasten - diaconie      
       
         begroting        rekening         rekening
  2021 2020 2019
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen € 1.800,00 € 2.970,24 € 2.551,87
       
Bijdragen gemeenteleden € 2.600,00 € 2.946,43 € 2.260,79
       
                                                                Totaal baten € 4.400,00 € 5.916,67 € 4.812,66
       
lasten      
       
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 6.450,00 € 8.018,68 € 6.020,77
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)    
       
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 1.500,00 € 1.432,88 € 2.174,66
       
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 300,00 € 413,94 € 810,44
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen      
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 700,00 € 560,82             €750.59
       
       
Totaal lasten € 8.950,00 € 10.426,32 € 9.756,46
       
  € -4.550,00 € -4.509,85 € -4.943,80
Resultaat (baten - lasten)      
versie 1-1-2020      
       
 
         
terug
 
 
 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.