Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
ANBI gegevens ANBI gegevens

Protestantse gemeente te Wormer

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 
Begroting Rekening Rekening
2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken 13.996 14.257 14.417
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 18.500 8.554 6.788
Bijdragen van leden en anderen 29.600 36.116 36.708
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 5.737 6.843 3.888
Totaal baten A 67.833 65.770 61.801
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 25.637 27.119 20.504
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
1.500 843 765
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 160 899 1.096
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 56.300 48.141 49.249
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.950 1.197 968
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 4.200 3.379 2.673
Salarissen en vergoedingen 4.200 2.874 2.745
Kosten beheer, administratie en archief 2.550 2.656 2.526
Rentelasten/bankkosten 600 975 448
Totaal lasten A 97.097 88.083 80.974
Operationeel resultaat (A) -29.264 -22.313 -19.173
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 101.439 496.336
Incidentele lasten -15.315 - -252
Incidentele baten en lasten (B) -15.315 101.439 496.084
Resultaat verslagjaar (A+B) -44.579 79.126 476.911
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 5.000 0 8.106
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - -101.080 -499.443
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 5.000 -101.080 -491.337
 

Resultaat naar Algemene reserve (D)                    -39.579          -21.954            -14.426
Ingediend op 19-04-2022                                                                                              1
 
terug
 
 
 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.