Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
Baten en lasten Diaconie Baten en lasten Diaconie
       
  begroting rekening rekening
  2019 2018 2017
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen  €          3.000,00  €        4.624,30  €        8.410,67
Bijdragen gemeenteleden  €          2.500,00  €        3.095,57  €        2.346,21
       
Totaal baten  €          5.500,00  €        7.719,87  €      10.756,88
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €          7.100,00  €        8.478,36  €      10.902,21
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                         -  €                       -  €                       -
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €          1.400,00  €        1.845,16  €        1.788,30
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €              800,00  €            830,76  €            630,90
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €                         -  €                       -  €                       -
Salarissen (koster, organist e.d.)  €                         -  €                       -  €                       -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €              650,00  €            803,89  €        1.726,37
       
Totaal lasten  €          9.950,00  €      11.958,17  €      15.047,78
       
Resultaal (baten - lasten)  €        -4.450,00  €       -4.238,30  €       -4.290,90
versie 1-1-2019      
terug
 
 
 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.